>> passé en mode Full Screen  pour mieux admiré l'art de Mr.Yoji Shinkawa :D

By Jackpapy :D

The Art Of Yoji Shinkawa Vol 1 ici

The Art Of Yoji Shinkawa Vol 2 ici

 The Art Of Yoji Shinkawa Vo 3 ici