Xin Yue Tuan chante One Night in Beijing. La Chine...

Écoutez.